Η απάντηση αυτή έχει ήδη δημοσιευτεί

Αγαπητέ/Αγαπητή [mep-name],

Λυπούμαστε, αλλά η απάντηση την οποία προσπαθήσατε να διαγράψετε έχει ήδη δημοσιευτεί καθώς δεν ανταποκριθήκατε σε διάστημα 24 ωρών στο email μας «Επιβεβαίωση της απάντησής σας».

Σε περίπτωση όπου συνεχίζετε να επιθυμείτε να αφαιρέσετε την εν λόγω απάντηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο διευθυντή της εκστρατείας:

[country-manager]
[countrymanager-email]