Σας ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση. Η ερώτηση έχει σταλεί!

Αγαπητέ/Αγαπητή [citizen-name],

Σας ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Η ερώτησή σας έχει πλέον διαβιβαστεί στον/στην [mep-name]!

{action-kit url=»[mep-answer-url]»}

Γιατί δεν επικοινωνείτε με άλλα MEPs όσο περιμένουμε μια απάντηση;

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην ιστοσελίδα της εκστρατείας όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα MEPs και τις ερωτήσεις!